Pagrindiniai „Java“ operatoriai su pavyzdžiu

Tinklaraštis

Pagrindiniai „Java“ operatoriai su pavyzdžiu

„Java“ operatoriai yra esminis dalykas programuojant „Java“. Jie buvo įtraukti į visus „Java“ programavimo loginius, algoritmus, metodus, klases ir kt. „Java“ operatoriai yra specialus simbolis arba simbolis, kuris naudojamas konkrečiai operacijai tarp 1–3 operandų, o tada pateikia rezultatą. Štai vieno operando pavyzdys.int result = 100++;

Du operandai.

int result = 100 + 200;

Trys operandai.int result = 100 + 200 * 2;

Aukščiau pateiktame pavyzdyje aprašykite, kad simbolis =, + ir * yra operatorius, o skaičiai (100, 200, 300) yra operandai.

Yra operatorių grupė, suskirstyta į šias grupes:  • „Java“ priskyrimo operatoriai
  • „Java“ aritmetikos operatoriai
  • „Java Unary“ operatoriai
  • „Java“ lygybės ir santykių operatoriai
  • „Java“ sąlyginiai operatoriai
  • „Java Bitwise“ ir „Bit Shift“ operatoriai

Praktikoje išmoksime visas tas „Java“ operatorių grupes, naudojančias „Netbeans“.

Priskyrimo operatoriai

„Java“ priskyrimo operatoriai priskiria vertę dešinėje, o operandą - kairėje.

int age = 100;

Aukščiau pateiktame pavyzdyje aprašykite, kad int amžius yra operandas, 100 yra vertė, o = yra priskyrimo operatorius. Yra daugiau nei vienas užduoties operatorius, visus juos galite sužinoti žemiau pateiktais pavyzdžiais.

Atidarykite „Netbeans“ programą, tada sukurkite naują „Java“ programos projektą ir suteikite jam pavadinimą | _+_ |. Naujai sukurtas „Netbeans Java“ programos projektas atvers | _+_ | automatiškai, kuri yra pagrindinė ir paleidžiama „Java“ programa.

Toliau visus užduočių operatorių pavyzdžius pateiksime į pagrindinį metodą.

„Java“ paprastas priskyrimo operatorius =

Paprasti ir dažniausiai naudojami operatoriai, kurie dešinėje suteikia vertę, o kairėje - operandą. Jame naudojamas tik vienas simbolis arba simbolis =.

AssignmentOperators

„Java“ pridėjimo ir priskyrimo operatorius +=

Kairėje esantis operandas padidėja arba padidėja dešinėje esančia verte, tada rezultatas išsaugomas operande. Jame naudojami du simboliai arba simboliai +=.

AssignmentOperators

„Java“ atimties ir priskyrimo operatorius -=

Kairėje esantis operandas sumažinamas arba atimamas iš dešinėje esančios vertės, tada rezultatas išsaugomas operande. Jame naudojami du simboliai arba simboliai -=.

int a = 100; System.out.println(a); Output: 100

„Java“ dauginimo ir priskyrimo operatorius *=

Kairėje esantis operandas padauginamas iš dešinėje esančios vertės, tada rezultatas išsaugomas operande. Jame naudojami du simboliai arba simboliai *=.

int b = 5; b += 5; System.out.println(b); Output: 10

„Java“ padalijimo ir priskyrimo operatorius /=

Kairėje esantis operandas padalijamas iš dešinėje esančios vertės, tada išsaugomas operando rezultatas. Jame naudojami du simboliai arba simboliai /=.

int c = 100; c -= 50; System.out.println(c); Output: 50

„Java“ modulis ir priskyrimo operatorius %=

Kairėje esantis operandas yra modulis pagal vertę dešinėje, tada išsaugokite operando rezultatą. Jame naudojami du simboliai arba simboliai %=.

int d = 8; d *= 50; System.out.println(d); Output: 400

„Java“ kairysis poslinkis ir priskyrimo operatorius<<=

Kairėje esantis operandas yra dvejetainis poslinkis į kairę verte dešinėje, tada rezultatas išsaugomas operande. Jame naudojami trys simboliai arba simboliai<<=.

int e = 200; e /= 10; System.out.println(e); Output: 20

Kaip tai pavyko? Numatytoji operando reikšmė yra 10 arba 1010, tada paliko poslinkį 2 arba 1010 dešinėje pridėjo du skaitmenis 0, tada gaukite reikšmę 101000. Rezultatas 101000, konvertuotas į dešimtainę, bus 40.

„Java“ dešiniojo poslinkio ir priskyrimo operatorius >> =

Kairėje esantis operandas yra dvejetainis poslinkis į dešinę verte dešinėje, tada rezultatas išsaugomas operande. Jame naudojami trys simboliai arba simboliai >> =.

int f = 20; f %= 3; System.out.println(f); Output: 2

Kaip tai pavyko? Numatytoji operando vertė yra 13 arba 1101, tada perkelkite į dešinę 2 arba pašalinkite du skaitmenis dešinėje, tada gausite reikšmę 101000. Rezultatas 11, konvertuotas į dešimtainį skaičių, bus 3. Jei reikšmė didesnė nei ta pati arba didesnė už dvejetainius skaitmenis jo operandas, rezultatas visada bus 0.

„Java Bitwise“ IR ir priskyrimo operatorius & =

Kairėje esantis operandas yra dvejetainis IR pagal vertę dešinėje, tada išsaugokite rezultatą operande. Jame naudojami du simboliai arba simboliai & =.

int g = 10; g <<= 2; System.out.println(g); Output: 40

Kaip tai pavyko? Numatytoji operando reikšmė yra 20 arba 10100, dvejetainė IR 30 arba 11110, tada gaunama vertė 10100. Rezultatas 10100, konvertuotas į dešimtainį, bus 20.

„Java Bitwise OR“ ir priskyrimo operatorius | =

Kairėje esantis operandas yra dvejetainis ARBA pagal vertę dešinėje, tada išsaugokite rezultatą operande. Jame naudojami du simboliai arba simboliai | =.

int h = 13; h >>= 2; System.out.println(h); Output: 3

Kaip tai pavyko? Numatytoji operando reikšmė yra 25 arba 11001, dvejetainė ARBA 15 arba 1111, tada gaunama vertė 1001. Rezultatas 1001, konvertuotas į dešimtainį, bus 9.

„Java Bitwise XOR“ ir priskyrimo operatorius ^=

Kairėje esantis operandas yra dvejetainis XOR pagal vertę dešinėje, tada išsaugokite rezultatą operande. Jame naudojami du simboliai arba simboliai ^=.

int i = 20; i &= 30; System.out.println(i); Output: 20

Kaip tai pavyko? Numatytoji operando reikšmė yra 20 arba 10100, dvejetainis XOR - 30 arba 11110, tada gaunama 1010. Rezultatas 1010, konvertuotas į dešimtainį, bus 10.

„Java“ aritmetikos operatoriai

Aritmetika yra matematikos dalis. Taigi „Java“ aritmetiniai operatoriai reiškia matematikos aritmetinius operatorius.

Vis dėlto „Netbeans“ programa buvo atidaryta, tada sukurkite naują „Java“ programos projektą ir suteikite jam pavadinimą | _+_ |. Naujai sukurtas „Netbeans Java“ programos projektas atvers | _+_ | automatiškai, kuri yra pagrindinė ir paleidžiama „Java“ programa. Toliau visus užduočių operatorių pavyzdžius pateiksime į pagrindinį metodą.

„Java“ papildymo operatorius +

Prideda dvi vertes kartu arba prideda kairę vertę pagal dešinę vertę. Jame naudojamas simbolis +.

int j = 25; j &= 15; System.out.println(j); Output: 9

„Java“ atimties operatorius -

Atimkite kairę vertę iš dešinės vertės. Jame naudojamas simbolis -.

int k = 20; k ^= 30; System.out.println(k); Output: 10

„Java“ daugybos operatorius *

Padauginkite dvi reikšmes arba kairę vertę padauginkite iš dešinės vertės. Jame naudojamas simbolis *.

ArithmeticOperators

„Java“ skyriaus operatorius /

Padalinkite dvi vertes arba kairę vertę padalinkite iš dešinės vertės. Jis naudoja simbolį /.

ArithmeticOperators

„Java“ modulio operatorius %

Moduliuokite dvi reikšmes arba kairės vertės modulį dešine verte ir grąžinkite rezultatą, kuris liko iš padalijimo. Jis naudoja simbolį %.

int a = 200 + 300; System.out.println(a); Output: 500

„Java“ didinimo operatorius ++

Padidinkite operando vertę kairėje. Jame naudojami du simboliai arba simboliai ++.

užsiregistruoti naujiems mainams
int b = 500 - 300; System.out.println(b); Output: 200

„Java Decrement“ operatorius -

Sumažinkite operando vertę kairėje. Jame naudojami du simboliai arba simboliai -.

int c = 10 * 10; System.out.println(c); Output: 100

„Java Unary“ operatoriai

„Java Unary“ operatoriai naudoja tik vieną operandą, kuris atlieka įvairias operacijas, pvz., Padidina/sumažina reikšmę vienu žingsniu, paneigia išraišką ir atvirkštinę loginę vertę.

Vis dėlto „Netbeans“ programa buvo atidaryta, tada sukurkite naują „Java“ programos projektą ir suteikite jam pavadinimą | _+_ |. Naujai sukurtas „Netbeans Java“ programos projektas atvers | _+_ | automatiškai, kuri yra pagrindinė ir paleidžiama „Java“ programa. Toliau visus užduočių operatorių pavyzdžius įdėsime į pagrindinį metodą.

„Java Unary Plus“ operatorius

„Java unary plus“ operatorius tik teigiamos vertės nurodymas. Prieš jo vertę naudojamas simbolis arba simbolis +.

int d = 100 / 10; System.out.println(d); Output: 10

„Java Unary Minus“ operatorius

„Java“ unarinis minuso operatorius - tik neigiamos vertės nurodymas. Jame naudojamas simbolis ar simbolis - prieš jo vertę.

int e = 35 % 4; System.out.println(e); Output: 3

„Java Unary“ didinimo operatorius

„Unary“ didinimo operatorius „Java“ padidina operando vertę. Po operando naudojami du simboliai arba simboliai ++.

int f = 20; ++f; System.out.println(f); Output: 21

„Java Unary Decrement“ operatorius

„Java“ unarinio mažinimo operatorius sumažina operando vertę. Jame naudojami du simboliai arba simboliai - po operando.

int g = 20; --g; System.out.println(g); Output: 19

„Java Unary Logical Complement Operator“

„Java“ unarinis loginio papildymo operatorius apverčia loginės vertės reikšmę. Jame naudojamas simbolis ar simbolis! prieš jo operandą.

UnaryOperators

„Java“ lygybės ir santykių operatoriai

„Java“ lygybės ir santykių operatoriai naudoja nustatydami, kad vienas operandas yra didesnis, didesnis ar lygus, lygus, mažesnis, mažesnis arba lygus, o ne lygus kitam operandui.

Vis dėlto „Netbeans“ programa buvo atidaryta, tada sukurkite naują „Java“ programos projektą ir suteikite jam pavadinimą | _+_ |. Naujai sukurtas „Netbeans Java“ programos projektas atvers | _+_ | automatiškai, kuri yra pagrindinė ir paleidžiama „Java“ programa. Toliau visus užduočių operatorių pavyzdžius pateiksime į pagrindinį metodą.

„Java“ didesnis nei operatorius>

„Java“, didesnė nei operatorius, naudojamas kairiajam operandui palyginti, yra didesnis nei dešinysis. Jame naudojamas simbolis arba simbolis>.

UnaryOperators

„Java“ didesnis nei lygus operatorius> =

„Java“ didesnė ar lygi operatoriaus naudai, kad būtų galima palyginti, kad kairysis operandas yra didesnis arba lygus dešinysis operandas. Jame naudojami du simboliai arba simboliai> =.

int a = +1; System.out.println(a); Output: 1

„Java“ mažiau nei operatorius<

„Java“ mažiau nei operatorius, naudojamas kairiajam operandui palyginti, yra mažesnis nei dešinysis. Jame naudojamas simbolis ar simbolis<.

int b = -1; System.out.println(b); Output: -1

„Java“ mažiau nei arba lygus operatorius<=

„Java“, mažesnė arba lygi operatoriui, palyginama, kad kairysis operandas yra mažesnis arba lygus dešinysis operandas. Jame naudojami du simboliai arba simboliai<=.

int c = 10; c++; System.out.println(c); Output: 11

„Java Equal“ operatorius ==

„Java“ lygus operatoriaus naudojimas palyginus tą kairįjį operandą yra lygus dešiniajam operandui. Jame naudojami du simboliai arba simboliai ==.

int d = 10; d--; System.out.println(d); Output: 9

„Java“ nelygus operatorius! =

„Java bot“ lygių operatorius naudoja lyginti, kad kairysis operandas nėra lygus dešiniajam operandui. Jame naudojami du simboliai arba simboliai! =.

boolean status = true; System.out.println(!status); Output: false

„Java“ sąlyginiai operatoriai

„Java“ sąlyginiai operatoriai && ir || naudoti norint sujungti su sąlyginiu tarp dviejų loginių išraiškų.

Vis dėlto „Netbeans“ programa buvo atidaryta, tada sukurkite naują „Java“ programos projektą ir suteikite jam pavadinimą | _+_ |. Naujai sukurtas „Netbeans Java“ programos projektas atvers | _+_ | automatiškai, kuri yra pagrindinė ir paleidžiama „Java“ programa. Toliau visus užduočių operatorių pavyzdžius pateiksime į pagrindinį metodą.

„Java“ sąlyginis IR operatorius ir

„Java“ sąlyginis-AND operatorius naudoja sujungti dvi logines išraiškas, kurių abiejų rezultatas yra nulis. Šis operatorius naudoja simbolius ir simbolius &&.

EqualityRelationalOperators

„Java Conditional-OR“ operatorius ||

„Java“ sąlyginis-OR operatorius naudoja norėdamas pasirinkti dvi logines išraiškas, kurių viena iš jų turi nulinį rezultatą. Šis operatorius naudoja simbolius ar simbolius ||.

EqualityRelationalOperators

„Java Bitwise“ ir „Bit Shift“ operatoriai

„Java“ bitų ir bitų keitimo operatoriai atlieka dvejetainę operaciją tarp dviejų sveikų skaičių. Bitų operatoriai naudoja simbolius ir simbolius AND &, OR |, XOR ^ir komplimentą ~. Bitų poslinkio operatoriai naudoja simbolius arba simbolius kairėn<>, ir nulinis užpildymas į dešinę >>>.

Vis dėlto „Netbeans“ programa buvo atidaryta, tada sukurkite naują „Java“ programos projektą ir suteikite jam pavadinimą | _+_ |. Naujai sukurtas „Netbeans Java“ programos projektas atvers | _+_ | automatiškai, kuri yra pagrindinė ir paleidžiama „Java“ programa. Toliau visus užduočių operatorių pavyzdžius pateiksime į pagrindinį metodą.

„Java Bitwise AND AND Operator &“

„Java“ bitiniu būdu ir operatorius atlieka dvejetainę operaciją tarp dviejų sveikų skaičių su logine AND. Jame naudojamas simbolis arba simbolis &.

int a = 20; int b = 10; if (a > b) System.out.println(true); Output: true

„Java“ bitų arba OR operatorius |

„Java“ bitų ARBA operatorius atlieka dvejetainę operaciją tarp dviejų sveikų skaičių su loginiu OR. Jame naudojamas simbolis arba simbolis |.

int c = 20; int d = 20; if (c >= d) System.out.println(true); Output: true

„Java Bitwise XOR Operator“ ^

„Java“ bitų XOR operatorius atlieka dvejetainę operaciją tarp dviejų sveikų skaičių su loginiu XOR. Jame naudojamas simbolis arba simbolis ^.

int e = 10; int f = 20; if (e

„Java“ bitų kairiojo poslinkio operatorius<<

„Java“ bitų kairiojo poslinkio operatorius, skirtas atlikti dvejetainę operaciją tarp dviejų sveikų skaičių, kairę perkeliant kairę vertę į dešinės vertės sumą. Jame naudojamas simbolis ar simbolis<<.

int g = 20; int h = 20; if (g <= h) System.out.println(true); Output: true

„Java“ bitų dešiniojo poslinkio operatorius >>

„Java“ bitų dešiniojo poslinkio operatorius atlieka dvejetainę operaciją tarp dviejų sveikų skaičių, pašalindamas kairę vertę pagal dešinės vertės sumą. Jame naudojamas simbolis arba simbolis >>.

int i = 20; int j = 20; if (i == j) System.out.println(true); Output: true

„Bit Zero Fill“ dešiniojo poslinkio operatorius >>>

„Java“ bitų nulinio užpildymo dešiniojo poslinkio operatorius atlieka dvejetainę operaciją tarp dviejų sveikų skaičių, kairę perkeliant kairę vertę dešinės vertės dydžiu, priklauso nuo ženklo plėtinio. Jame naudojamas simbolis arba simbolis >>>.

int k = 20; int l = 10; if (k != l) System.out.println(true); Output: true

Tai yra, „Java“ pamoka: pagrindinių operatorių pavyzdžiai. Šaltinio kodo pavyzdį galite rasti mūsų svetainėje „GitHub“ .

#java

www.djamware.com

Pagrindiniai „Java“ operatoriai su pavyzdžiu

„Java“ vadovėlis, kuriame pateikiamas visas „Java“ pagrindinių operatorių pavyzdys